ارتباط سازنده – بخش اول

ارتباط سازنده – بخش اول

مقدمه یکی از مهم‌ترین نیازهای روزمرۀ ما داشتن ارتباط صحیح با دیگران است. ارتباطی که متضمن دریافت و پرداخت انرژی متقابل با آنان باشد، با همان کیفیتی که قرآن تحت عنوان«سلام» معرفی می‌کند. در واقع وقتی ما به یکدیگر سلام می‌کنیم، هر دو طرف از آفات و آسیب‌های احتمالی به...

انتشار: ۱۴۰۲/۸/۲۵