هادی آل الله

هادی آل الله

پیشگیری از شکایت   در روایتی آمده است[۱] ابوهاشم جعفری به علت قرار گرفتن در مضیقه و تنگنا به محضر امام هادی (ع) مشرف شد، پیش از اینکه او سخنی بگوید حضرت نعمات عظیم خدای سبحان را به وی یادآور شدند؛ نعمات و الطافی چون ایمان، عافیت، قناعت و &#۸۲۳۰;...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۶