روش برخورد با افراد مختلف

روش برخورد با افراد مختلف

مقدمه   در بحث حاضر به شناخت روش‌های مختلف پرداخته می‌شود. روش برخورد با افراد اعم از جوانان، فرد خطاکار، خویشاوند، فرزند، جوانمرد، انسان‌های خوب، افراد نادرست، منافقین، شخص عالِم و پدیده‌های مختلف مانند: مرگ، بیماری، نعمت و یا روش‌های اجراء مانند: تبریک ولادت فرزند و یا روش صحیح تسلیت‌گوئی...

انتشار: ۱۳۹۱/۴/۴