آثار معرفه الله ـ بخش اول

آثار معرفه الله ـ بخش اول

مقدمه   یکی از پیام‌های خاص حادثۀ عاشورا، معرفی خدای سبحان است و این معرفی، معرفت را به همراه دارد. چنین معرفتی، پیامدهایی را در زندگی ما خواهد داشت. در این بحث برآنیم که به بررسی آثار معرفة الله در زندگی باطنی، ملکوتی، ظاهری، فردی و اجتماعی خود، از منظر...

انتشار: ۱۳۹۳/۸/۳