بی‌توقعی از دیگران

بی‌توقعی از دیگران

مقدمه   شایستگی اجتماعی به معنای برخوردار بودن از دانش‌ها و مهارت‌ها و توانمندی‌هایی که موجب ارتقاء فرد از سطح متوسط اجتماعی می‌شود؛ می‌باشد. در بستر نهج البلاغه و در کنار سفره معرفتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام بحث را پیگیری کرده و راهکارهای کسب شایستگی اجتماعی را بیان می‌کنیم:   عدم توقع...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۸
دیدگاه صحیح نسبت به نیازمندی افراد

دیدگاه صحیح نسبت به نیازمندی افراد

مقدمه   شایستگی اجتماعی به معنای برخوردار بودن از دانش‌ها و مهارت‌ها و توانمندی‌هایی که موجب ارتقاء فرد از سطح متوسط اجتماعی می‌شود؛ می‌باشد. در بستر نهج البلاغه و در کنار سفره معرفتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام بحث را پیگیری کرده و راهکارهای کسب شایستگی اجتماعی را بیان می‌کنیم:   دیدگاه صحیح...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۸
اعتدال در احساسات و شایستگی اجتماعی

اعتدال در احساسات و شایستگی اجتماعی

مقدمه   شایستگی اجتماعی به معنای برخوردار بودن از دانش‌ها و مهارت‌ها و توانمندی‌هایی که موجب ارتقاء فرد از سطح متوسط اجتماعی می‌شود؛ می‌باشد. در بستر نهج البلاغه و در کنار سفره معرفتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام بحث را پیگیری کرده و راهکارهای کسب شایستگی اجتماعی را بیان می‌کنیم:   اعتدال در...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۸
بی‌نیازی از عذرخواهی

بی‌نیازی از عذرخواهی

مقدمه   شایستگی اجتماعی به معنای برخوردار بودن از دانش‌ها و مهارت‌ها و توانمندی‌هایی که موجب ارتقاء فرد از سطح متوسط اجتماعی می‌شود؛ می‌باشد. در بستر نهج البلاغه و در کنار سفره معرفتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام بحث را پیگیری کرده و راهکارهای کسب شایستگی اجتماعی را بیان می‌کنیم:   چرا عاقل...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۸
مهارت‌های زندگی ـ بخش دهم

مهارت‌های زندگی ـ بخش دهم

مهارت همدلی، اظهار محبت و بیان احساس   یکی دیگر از مهارت‌ها، مهارت همدلی و بیان احساس است. ریشه بیان صادقانه احساسات به دلیل مهارت همدلی است.   الحمدلله مصداقی از مهارت بیان احساس   یکی از مصادیق مهارت بیان احساس بر زبان آوردن ذکر «الحمدلله» است. با این ذکر...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۶
مهارت‌های زندگی ـ بخش نهم

مهارت‌های زندگی ـ بخش نهم

مهارت تصمیم‌گیری   در محضر قرآن و عترت با بعضی از مهارت‌های مهم زندگی آشنا می‌شویم و بر این باور هستیم که با کسب مهارت، توانمندی‌مان را افزایش می‌دهیم و در عرصه بندگی موفق به بندگی بهتری می‌شویم، معتقدیم که امکان کسب مهارت‌های مختلف برای یکایک ما موجود است و...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۶
عوامل تحکیم خانواده – بخش هشتم

عوامل تحکیم خانواده – بخش هشتم

مشکلات را سخت جلوه ندهید   یکی دیگر از امور برای تحکیم بنیان خانواده پرهیز از سخت جلوه دادن مشکلات است، با سخت نشان دادن مشکل نه تنها افراد احساس ضعف و ناتوانی می‌کنند و هیچ انرژی مثبتی به خانواده القا نمی‌شود بلکه افراد خانواده گریز می‌شوند. تفاوت افراد با...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲
عوامل تحکیم خانواده – بخش هفتم

عوامل تحکیم خانواده – بخش هفتم

در محضر قرآن و عترت با عوامل تحکیم خانواده آشنا می‌شدیم، بر این باور بودیم که خدای سبحان این بنیان را محکم بنا کرده است به همین جهت عقدی بین طرفین منعقد می‌شود، و اگر تزلزلی در این بنیان صورت می‌گیرد به جهت عدم معرفت ما است. هرقدر نگاهمان را...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲
پرهیز از رفتارهایی که موجب بدگمانی می‌شود

پرهیز از رفتارهایی که موجب بدگمانی می‌شود

مقدمه   شایستگی اجتماعی به معنای برخوردار بودن از دانش‌ها و مهارت‌ها و توانمندی‌هایی که موجب ارتقاء فرد از سطح متوسط اجتماعی می‌شود؛ می‌باشد. شایستگی اجتماعی هدف نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اصلی یعنی قرب به خدا و بندگی می‌باشد. شایستگی اجتماعی به عنوان ابزاری برای سلوک هر...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱
سازگاری و کسب شایستگی اجتماعی

سازگاری و کسب شایستگی اجتماعی

مقدمه   شایستگی اجتماعی به معنای برخوردار بودن از دانش‌ها و مهارت‌ها و توانمندی‌هایی که موجب ارتقاء فرد از سطح متوسط اجتماعی می‌شود؛ می‌باشد. شایستگی اجتماعی هدف نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اصلی یعنی قرب به خدا و بندگی می‌باشد. شایستگی اجتماعی به عنوان ابزاری برای سلوک هر...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱