مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

یکی از ضروریات زندگی سالم، نگاه صحیح به خود و اطرافیان است، نگاهی که نمایانگر تفکر ما است و در تعامل ما با خود، خداوند و دیگران بسیار موثر است؛ اکثر افراد ضرورت این امر را درک نمی‌کنند و در عوض آنکه تهذیبی نسبت به افکار داشته باشند تمرکز بر...

انتشار: ۱۳۹۶/۵/۸