اطمینان به عدالت الهی

اطمینان به عدالت الهی

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
بهداشت روان به هنگام مواجهه با ظلم

بهداشت روان به هنگام مواجهه با ظلم

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
استفاده بهینه از اوقات فراغت

استفاده بهینه از اوقات فراغت

استفاده بهینه از اوقات فراغت   دعای یازدهم دعایی‌ست که حضرت در طلب عاقبت بخیری می‌خواندند. در فراز دوم این دعا آمده است: «فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغاً مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَةٍ لَا تُدْرِكُنَا فِیهِ تَبِعَةٌ وَ لَا تَلْحَقُنَا فِیهِ سَأْمَةٌ حَتَّى ینْصَرِفَ عَنَّا كُتَّابُ السَّیئَاتِ بِصَحِیفَةٍ خَالِیةٍ مِنْ ذِكْرِ...

انتشار: ۱۳۹۸/۹/۱۱
همسویی حرکات ظاهری و باطنی در جهت کسب منافع

همسویی حرکات ظاهری و باطنی در جهت کسب منافع

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۹/۱۱
اهمیت تمایلات قلبی در بهداشت روان

اهمیت تمایلات قلبی در بهداشت روان

  میل به خوبی‌ها و امور پسندیده   دعای نهم دعایی‌ست که حضرت به جهت اشتیاق به آمرزش الهی می‌خواندند. در فراز سوم این دعا آمده است: «وَ إِذَا هَمَمْنَا بِهَمَّینِ یرْضِیكَ أَحَدُهُمَا عَنَّا وَ یسْخِطُكَ الْآخَرُ عَلَینَا فَمِلْ بِنَا إِلَى مَا یرْضِیكَ عَنَّا وَ أَوْهِنْ قُوَّتَنَا عَمَّا یسْخِطُكَ عَلَینَا»[۱]...

انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۷
برخی از علائم عدم بهداشت روان

برخی از علائم عدم بهداشت روان

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۷
دید مثبت نسبت به زمان حال

دید مثبت نسبت به زمان حال

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۳
سازگاری با زمان و استفاده بهینه از آن

سازگاری با زمان و استفاده بهینه از آن

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۹
توجه به عظمت الهی، راه کسب سلامت روان

توجه به عظمت الهی، راه کسب سلامت روان

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۹
سلامت روان به هنگام بروز بیماری

سلامت روان به هنگام بروز بیماری

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۵