اهمیت تمایلات قلبی در بهداشت روان

اهمیت تمایلات قلبی در بهداشت روان

  میل به خوبی‌ها و امور پسندیده   دعای نهم دعایی‌ست که حضرت به جهت اشتیاق به آمرزش الهی می‌خواندند. در فراز سوم این دعا آمده است: «وَ إِذَا هَمَمْنَا بِهَمَّینِ یرْضِیكَ أَحَدُهُمَا عَنَّا وَ یسْخِطُكَ الْآخَرُ عَلَینَا فَمِلْ بِنَا إِلَى مَا یرْضِیكَ عَنَّا وَ أَوْهِنْ قُوَّتَنَا عَمَّا یسْخِطُكَ عَلَینَا»[۱]...

انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۷
برخی از علائم عدم بهداشت روان

برخی از علائم عدم بهداشت روان

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۷
دید مثبت نسبت به زمان حال

دید مثبت نسبت به زمان حال

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۳
سازگاری با زمان و استفاده بهینه از آن

سازگاری با زمان و استفاده بهینه از آن

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۹
توجه به عظمت الهی، راه کسب سلامت روان

توجه به عظمت الهی، راه کسب سلامت روان

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۹
سلامت روان به هنگام بروز بیماری

سلامت روان به هنگام بروز بیماری

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۵
سلامتی، فرصت انجام طاعت الهی

سلامتی، فرصت انجام طاعت الهی

ضرورت بررسی بهداشت روان   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود...

انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۵
سلامت روان به هنگام بروز مشکلات

سلامت روان به هنگام بروز مشکلات

مقدمه   «بهداشت روان» یکی از مباحث اثرگذار در زندگی بشر بوده که امروزه مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخی از روان‌شناسان، بهداشت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «برخورداری فرد از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص در جهت تطابق و سازش با تغییرات به وجود آمده در محیط...

انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱
تعریف بهداشت روانی

تعریف بهداشت روانی

در بیان فضیلت صحیفه سجادیه   خدای سبحان را شاکریم که بار دیگر توفیق تلمذ در محضر کتاب معجزنشان صحیفه سجادیه، زبور آل پیامبر، را نصیب ما فرمود. شیخ حسین انصاریان در مقدمه ترجمه صحیفه سجادیه آورده‌اند: زمانی آیت‌الله مرعشی نجفی صحیفه سجادیه را برای مفتی بزرگ اهل تسنن مصر،...

انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱