رمز موفقیت ـ بخش اول

رمز موفقیت ـ بخش اول

موفقیت عام   موفقیت عام، بحث مورد نظر این گفتمان است که علاوه بر اینکه مقطعی نیست و مستدام است، دنیا و آخرت و برزخ ما را کفایت کرده، شامل پیشرفت، ترقی و موفقیت در کلیه زمینه‌های عبادی، تربیتی، اجتماعی فرد خواهد شد. با این تعریف، موفقیت بدون تدین، و...

انتشار: ۱۳۹۰/۴/۷