نهضت فکر ـ بخش سوم

نهضت فکر ـ بخش سوم

نظام فکر   تفکر، آرامش و بی‌فکری، اضطراب می‌آورد. تفکر عبادت محسوب شده و میزان ارزش‌مندی آن بر اساس عمق فکر متفاوت است. برخی تفکرات یک سال عبادت و برخی، برتر از هفتاد سال عبادت معرفی شده است. دین اسلام به ما آموزش می‌دهد که چه زمانی و در چه...

انتشار: ۱۳۹۵/۵/۱۰
نهضت فکر ـ جلسه دوم

نهضت فکر ـ جلسه دوم

فکر   برتر از هفتاد سال   در روایات متعدد فکر، عبادت معرفی شده است: «اَلْفِكْرُ عِبَادَة» [۱] «فکرکردن عبادت است» بعضی از روایات، یک ساعت فکر کردن را برتر از ۷۰ سال عبادت می‌دانند: «تَفَكُرُ ساعةٍ افضلُ مِن عبادةِ سبعینَ سنةٍ»[۲] «یک ساعت تفکر از عبادت هفتاد سال برتر است»...

انتشار: ۱۳۹۵/۵/۳
نهضت فکر ـ جلسه اول

نهضت فکر ـ جلسه اول

جایگاه فكر‌‌   جایگاه فکر در اندیشه توحیدی اسلام، مورد توجه و عنایت شارع مقدس بوده به دلیل رفعت مقام، در آیات الهی و فرمایشات حضرات معصومین علیهم‌السلام به آن ترغیب شده است. اما در بین افراد علی‌رغم این منزلت، جایگاه رفیعی ندارد و آن ارزشی را که دین اسلام...

انتشار: ۱۳۹۵/۴/۲۷