محتوای اخبار روز

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – اردیبهشت 97

سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب در مصلی تهران از تاریخ 12 الی 22 اردیبهشت ماه 97 برگزار می‌گردد. طبق سنوات گذشته کتاب‌های استاد زهره بروجردی در نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه خواهد شد. شما می توانید به ...

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – اردیبهشت 97

سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب در مصلی تهران از تاریخ 12 الی 22 اردیبهشت ماه 97 برگزار می‌گردد. طبق سنوات گذشته کتاب‌های استاد زهره بروجردی در نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه خواهد شد. شما می توانید به ...