محتوای تعامل صحیح با خلق

تعامل صحیح با خلق ـ بخش هشتم

در تعامل صحیح با خلق انسان همواره باید اقدامات لازم و مرضی خداوند را انجام دهد که در مقابل، بازگردان این ارتباط صحیح و الهی به خود انسان باز می‌گردد. بنابراین انسان در ارتباط با دیگران عین عملکرد خود را ...

تعامل صحیح با خلق ـ بخش هفتم

در محضر امام سجاد علیه‌السلام تعامل صحیح با مردم آموزش داده می‌شود. از آن‌جا که در روابط اجتماعی اساس بر سلامت جامعه است در تعامل، هر دو طرف باید در امنیت و سلامت کامل باشند تا به عبودیت آنان لطمه‌ای ...

تعامل صحیح با خلق ـ بخش پنجم

در محضر امام سجاد علیه‌السلام تعامل صحیح با مردم آموزش داده می‌شود. از آن‌جا که در روابط اجتماعی اساس بر سلامت جامعه است در تعامل، هر دو طرف باید در امنیت و سلامت کامل باشند تا به عبودیت آنان لطمه‌ای ...

تعامل صحیح با خلق ـ بخش چهارم

در بحث حاضر توجه به این نکته ضروری است که با قرار گرفتن در کلاس امام سجاد علیه‌السلام، دعا و امداد آن حضرت بدرقه راه انسان می‌شود و در نتیجه فرد، توانا و موفق می‌گردد.   امام سجاد علیه‌السلام در ...

تعامل صحیح با خلق ـ بخش سوم

حضرت امام سجاد علیه‌السلام در دعای ۱۴ صحیفه سجادیه طریقه تعامل صحیح با مردم را آموزش می‌دهند.   عمل و عکس‌العمل   تعامل امری دوطرفه بوده به این معنی که هر عمل انسان در ارتباط مردم، عکس العملی را از ...

تعامل صحیح با خلق ـ بخش دوم

انسان بر طبق فطرت الهی خود بر این باور است که تمایل و رغبت به تعامل صحیح و سالم با افراد دارد. اما گاهی اوقات در اثر غفلت، عدم آگاهی و گاه در اثر کوتاهی، نمی‌تواند این تعامل صحیح و ...

تعامل صحیح با خلق ـ بخش اول

مقدمه   آموختن چگونگی تعامل و رفتار با خلق از ضروریات زندگی اجتماعی است. بررسی شیوه‌های ارتباط صحیح، حرکت در مسیر بندگی را آسان می‌سازد و آموختن آن از بزرگان دین، احتمال خطاء را کاهش می‌دهد. در محضر امام سجاد ...

تعامل صحیح با خلق ـ جلسه اول

مقدمه   آموختن چگونگی تعامل و رفتار با خلق از ضروریات زندگی اجتماعی است. بررسی شیوه‌های ارتباط صحیح، حرکت در مسیر بندگی را آسان می‌سازد و آموختن آن از بزرگان دین، احتمال خطاء را کاهش می‌دهد. در محضر امام سجاد ...