محتوای زیارتنامه|گزین گفته‌ها
گزین-گفته-ها-ـ-23-ذی-القعده--روز-زیارتی-امام-رضا- مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

رواق‌های دلم را به رنگ رواق‌های حرمت کن

  مولا جان! تمام رواقهای دلمان را دار الولایه کن. یا علی بن موسی الرضا ! می‌خواهم تا دلم دار العزه شود. مولایم! اگر دلم دار الشرافه گردد و شما به آن قدم بگذاری شرافتش افزون می‌شود. مولی جان! اگر ...
گزین-گفته-ها-ـ-23-ذی-القعده--روز-زیارتی-امام-رضا- مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

رواق‌های دلم را به رنگ رواق‌های حرمت کن

  مولا جان! تمام رواقهای دلمان را دار الولایه کن. یا علی بن موسی الرضا ! می‌خواهم تا دلم دار العزه شود. مولایم! اگر دلم دار الشرافه گردد و شما به آن قدم بگذاری شرافتش افزون می‌شود. مولی جان! اگر ...