محتوای شرب طهور
پرسش-و-پاسخ موسسه علمیه السطان علی بن موسی الرضا ع

مسائل خانوادگی و اجتماعی

آیا رفتار در خانواده باید بر اساس حقوق متقابل باشد؟   خیر، در محیط خانواده باید فراتر از حق رفتار کرد، رفتار باید بر اساس فضل باشد نه حق. فضل یعنی بیشتر از انچه وظیفه‌ی ماست باید در محیط خانواده ...
پرسش-و-پاسخ موسسه علمیه السطان علی بن موسی الرضا ع

امام حسین علیه السلام

به نظر شما فلسفه سینه زنی چیست؟   با توجه به روایت «اِنّ للحسین محبة مکنونه فی قلوب المومنین» به نظر می‌آید با این سینه زدن آن محبت پنهان ظهور پیدا می‌کند   *****   طبق روایت ذیل آیا افرادی ...