توانمندی ـ بخش سوم

توانمندی ـ بخش سوم

مقدمه   افراد در هر جایگاه و موقعیتی، نیازمند توانمند شدن و توانمند بودن در ابعاد گوناگون هستند؛ زیرا فطرت انسان از ضعف گریزان است. اگر انسان بخواهد بر اساس فطرت خویش زندگی نماید؛ می‌بایست همواره از ضعف و ناتوانی به سوی قوّت و توانایی حرکت کند بنابراین ضروری است...

انتشار: ۱۳۹۹/۷/۱۵
توانمندی ـ بخش دوم

توانمندی ـ بخش دوم

مقدمه   افراد در هر جایگاه و موقعیتی، نیازمند توانمند شدن و توانمند بودن هستند؛ زیرا فطرت انسان از ضعف گریزان است. اگر انسان بخواهد بر اساس فطرت خویش زندگی نماید؛ می‌بایست همواره از ضعف و ناتوانی به سوی قوت و توانایی حرکت کند بنابراین ضروری است با عوامل توانمندی...

انتشار: ۱۳۹۹/۷/۷
توانمندی ـ بخش اول

توانمندی ـ بخش اول

مقدمه   نهج البلاغه، مجموعه سخنرانی‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین علیه‌السلام است. حضرت در فرمایشات گهربار خویش، جزئیات امور مختلف را بیان نموده و بینش افراد را افزایش می‌دهند.   تبیین ضرورت بحث   توانمندی، حقیقتی در ذات انسان   افراد در هر جایگاه و موقعیتی، نیازمند توانمند شدن...

انتشار: ۱۳۹۹/۷/۷