اشتباهات زندگی ـ بخش ششم

اشتباهات زندگی ـ بخش ششم

اشتباه سی و سوم: گمان نادرست   یکی از اشتباهات افراد این است که گمان می کنند تأیید و محبوبیت آنان در گرو تخریب دیگران است. و مطرح شدن آنان با خارج شدن دیگران از صحنه است، بدان معنی که گمان می‌کنند دیگری جای آنان را گرفته است،  و اگر...

انتشار: ۱۳۹۹/۶/۶
اشتباهات زندگی ـ بخش پنجم

اشتباهات زندگی ـ بخش پنجم

اشتباه بیست و هفتم: جابجا کاری   یکی از اشتباهات زندگی ما این است که بعضی از امور را جابجا انجام می‌دهیم. اگر در زندگی زنانشویی به جای همسری کردن نقش مادر را برای همسر را ایفا کرده و  دلسوزی‌های مادرانه داشته باشیم جابجاکاری کرده‌ایم و پس از مدتی به...

انتشار: ۱۳۹۹/۶/۵
اشتباهات زندگی ـ بخش چهارم

اشتباهات زندگی ـ بخش چهارم

اشتباه بیستم: تک بعدی بودن   یکی از اشتباهات زندگی این است که تنها یک عامل را در موفقیت افراد مؤثر دانسته و از عوامل دیگر غافل شویم؛ به عنوان نمونه تنها مدرک را عالم موفقیت و یا تنها اصالت خانوادگی را عامل تداوم یک ازدواج سالم بدانیم، و یا...

انتشار: ۱۳۹۹/۵/۳۰
اشتباهات زندگی ـ بخش سوم

اشتباهات زندگی ـ بخش سوم

 اشتباه دوازدهم: در گذشته ماندن   یکی از اشتباهات زندگی، توقف در گذشته می‌باشد. به همان میزانی که استفاده از موادغذایی تاریخ گذشته برای انسان مضر است، در اندیشه‌ی گذشته زندگی کردن نیز مضر می‌باشد. امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند: «ما فات مض»[۱] «و هرآنچه ازدست رفته گذشته است» تمرکز روی ناکامی‌ها...

انتشار: ۱۳۹۹/۵/۲۹
اشتباهات زندگی ـ بخش دوم

اشتباهات زندگی ـ بخش دوم

اشتباه پنجم: باور به بدشانسی   کسانیکه دائم می‌گویند ما بدشانس هستیم تصورات اشتباه آنان محقق می‌شود. ذهن ناخودآگاه شوخی را شوخی نمی‌گیرد، باور به شانس بد، در ضمیر ناخودآگاه انسان ثبت شده و محقق خواهد شد. محکوم نمودن خود به بدبختی از اشتباهات زندگی است. خدای سبحان در سوره...

انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱۸
اشتباهات زندگی ـ بخش اول

اشتباهات زندگی ـ بخش اول

مقدمه   همه ما اعتراف به اشتباهات خود داریم و این امر بسیار قابل تقدیر است؛ زیرا اصل اشتباه آن است که انسان خطای خود را نپذیرد، یا اگر پذیرفت، مایل است آن را تکرار کند. بزرگترین اشتباه تکرار اشتباه است. با شناخت و بررسی خطاهایی که مرتکب شده‌ایم درصدد...

انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱۱