هویت زن مسلمان ـ بخش ششم

هویت زن مسلمان ـ بخش ششم

مقدمه   در جلسات قبل آموختیم گرچه در نگاه ما زن، ضعیف جلوه می‌كند؛ اما در نگاه شرع، زن موجودی توانا و دارای خیرات و بركات كثیر است. در آخرین جلسۀ این كلاس به جمع‌بندی این مبحث می‌پردازیم.   برکت زن بیش از مرد   اولین چیزی که به خودم...

انتشار: ۱۴۰۱/۵/۲۵
هویت زن مسلمان ـ بخش پنجم

هویت زن مسلمان ـ بخش پنجم

مقدمه   در مبحث  بررسی هویت زن مسلمان، مكرر عرض شد كه در جهت كمال، ذكوریت و انوثیتی مطرح نیست، به همان میزانی كه مرد می‌تواند قرب به حق پیدا كند زن هم می‌تواند از مقربین باشد؛ امّا به هر جهت در عالم ظاهر بر اساس مذکر یا مؤنث بودن...

انتشار: ۱۳۹۶/۵/۳۱
هویت زن مسلمان ـ بخش چهارم

هویت زن مسلمان ـ بخش چهارم

مقدمه   در جلسات سابق عرض کردم بحث ذکوریت و انوثیت مربوط به جسم است و روح که راکب بر مرکب جسم است مذکر و یا مونث نیست؛ به همین جهت در عرصۀ قرب هیچ اختلافی بین زن و مرد وجود ندارد و تفاوتی برای زن و مرد در نظر...

انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۴
هویت زن مسلمان ـ بخش سوم

هویت زن مسلمان ـ بخش سوم

مقدمه   به حول و قوۀ حضرت حق در این کلاس مایل بودیم هویت زن مسلمان برای ما بازشناسی شود تا از هر افراط و تفریطی در این زمینه مصون بمانیم نه گرایش فمنیستی داشته باشیم و زن‌سالاری و نه زن را ضعیفه‌ای بشناسیم که فاقد هر نوع توانمندی است....

انتشار: ۱۳۹۶/۵/۱۷
هویت زن مسلمان ـ بخش دوم

هویت زن مسلمان ـ بخش دوم

همسانی مرد و زن در به کمال رسیدن   انسانیت مذکر و مونث بردار نیست و زن و مرد هردو می‌توانند به رشد و کمال لازم نائل شوند. اگر سوال شود با این وجود چرا از میان انبیاء حتی یک خانم به عنوان نبی مبعوث نشده است؟ با روایتی از...

انتشار: ۱۳۹۶/۵/۱۰
هویت زن مسلمان ـ بخش اول

هویت زن مسلمان ـ بخش اول

مقدمه   موضوعی که در این سلسله مباحث بررسی می‌‌کنیم، هویت زن مسلمان است. علت این بررسی آن است که گاه دیده می‌شود زن در نقش زنانۀ خویش نیست و از جایگاه خود عدول می‌کند. این عدول نوعی ظلم محسوب می‌شود؛ زیرا هرچه از جایگاه حقیقی خویش خارج و منحرف...

انتشار: ۱۳۹۶/۵/۳