آسیب شناسی خانواده ـ بخش ششم

آسیب شناسی خانواده ـ بخش ششم

مقدمه   بحثی را که با هم دنبال می‌کردیم آسیب‌هایی است که به خانواده وارد می‌شود و به گسست و شکست روابط خانوادگی می‌انجامد. در مباحث گذشته دریافتیم که باید از وقوع این آسیب‌ها پیشگیری کنیم و در یک نگاه واقع‌بینانه به این آسیب‌ها به عنوان مشکل مهم، باور داشته...

انتشار: ۱۴۰۰/۶/۳
آسیب شناسی خانواده ـ بخش پنجم

آسیب شناسی خانواده ـ بخش پنجم

مقدمه   خدای سبحان خانواده را بنیان محکم معرفی می‌کند که در آن عشق و رحمت پی‌ریزی شده‌است؛ اما هرگونه غفلت و سهل‎‌انگاری و بی‌توجهی ممکن است صدمه جدی و جبران‌ناپذیری به این بنیان وارد کند و عواقب سوئی به دنبال داشته باشد. گاهی اوقات آسیب‌هایی که خانواده را تهدید...

انتشار: ۱۴۰۰/۴/۲۷
آسیب شناسی خانواده ـ بخش چهارم

آسیب شناسی خانواده ـ بخش چهارم

مقدمه   به لطف حضرت حق آفات و خطراتی‌که فضای خانواده را تهدید می‌کند بررسی می‌کنیم و بر این باوریم به میزانی که شناخت وآگاهی انسان به این آفات بیشتر باشد، پناهندگی او به خدای سبحان برای دفع این آفات و رفع این خطرات افزون می‌شود و ثمره این امر...

انتشار: ۱۴۰۰/۴/۲۰
آسیب شناسی خانواده ـ بخش سوم

آسیب شناسی خانواده ـ بخش سوم

مقدمه   واقعیت تلخ این است که خانواده قابلیت آسیب دیدن را دارد؛ گرچه این بنیان بسیار مستحکم قرار داده شده است؛ اما زلزله‌هایی آسیب‌های جدی به خانواده وارد می‌کند. قبل از اینکه خانواده آسیبی ببیند باید آن‌ها را بشناسیم و همچنین پس از وقوع، باید به رفعشان کمک کنیم...

انتشار: ۱۴۰۰/۴/۱۳
آسیب شناسی خانواده ـ بخش دوم

آسیب شناسی خانواده ـ بخش دوم

مقدمه   خداوند سبحان بنیان خانواده را محکم قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که شکاف و بی‌نظمی در آن وارد نشود و زلزله‌ای به آن صدمه‌ وارد نکند؛ اما  بعضی از ناآگاهی‌ها و بی‌دقتی‌ها آسیب جدی به بنیان خانواده وارد می‌کند؛ از این‌ رو جبرانش بسیار سخت و دور از دسترس...

انتشار: ۱۴۰۰/۴/۶
آسیب‌شناسی خانواده ـ بخش اول

آسیب‌شناسی خانواده ـ بخش اول

مقدمه   انسان گمان می‌کند در مراحل مختلف زندگی شنیدن مباحث آسیب شناسی خانواده، پیام جدیدی ندارد و مطالبی که مطرح می‌شود، تکراری است؛ اما باید تا آخرین روز زندگی آگاهی‌های خاصی را دریافت کنیم؛ چرا که هرگونه غفلتی، آسیب جدی به حریم خانواده وارد می‌کند. در بحث جامعه‌شناسی،خانواده نهاد...

انتشار: ۱۴۰۰/۳/۳۰