راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش ششم

راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش ششم

مقدمه   خدای سبحان را بیش از پیش سپاسگزاریم که توفیق کسب معارف حقه را نصیب یکایک ما فرمود. در محضر قرآن کریم، موضوع راهکارهای اصلاح در خانواده را بررسی کردیم و دریافتیم که نهاد خانواده قابلیت بازسازی، اصلاح، ترمیم و رفع نواقص را دارد.   توجه به نیازهای اساسی...

انتشار: ۱۳۹۳/۶/۱۸
راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش پنجم

راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش پنجم

نگاه صحیح به زندگی   اگر بخواهیم خانوادۀ سالمی داشته باشیم، باید نگاه ما به زندگی، صحیح باشد. نگاه  صحیح به زندگی، توانی در اختیار ما قرار می‌دهد که به‌وسیلۀ آن موفق به اصلاح خود و اطرافیان می‌شویم. اگر نگاه ما به زندگی نگاه نادرستی باشد، راهكارها مانند چند شاخه...

انتشار: ۱۳۹۳/۶/۱۱
راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش چهارم

راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش چهارم

مقدمه   در مبحث راهکارهای اصلاح خانواده، اگر سوال شود: آیا این راهکارها در مورد دوستان هم می‌تواند قابل اجرا باشد؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا در این موضوع قواعد کلی مطرح می‌شود، هرچند ممکن است که نوع اجرای متفاوتی داشته باشد. نکتۀ شایان توجه آنکه ما باید هم آموزش را...

انتشار: ۱۳۹۳/۶/۴
راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش سوم

راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش سوم

مقدمه   هر چند که بحث راهکارهای اصلاح خانواده صرفاً مربوط به متأهلین نیست؛ اما مثال‌هایی که در این زمینه بیان می‌شود دربارۀ زوجین است؛ زیرا اساس سلامت خانواده، مبتنی بر ارتباط صحیح زوجین با یکدیگر است. اگر هستۀ مرکزی ارتباط، سالم شكل بگیرد، خود به خود تشعشعات آن تا...

انتشار: ۱۳۹۳/۵/۲۸
راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش دوم

راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش دوم

مقدمه   به خاطر حُسن انتخاب شما، جهت احساس نیاز به آموزش و پندگرفتن در هر مرحله از زندگی معنویتان؛ تبریک عرض می کنم؛ امید است با این اعلام نیاز عملی، گشایش‌های خاصی در زندگی تك تك شما واقع ‌شود. در این رابطه در کلام خداوند گفته شده است:‌ «وَ...

انتشار: ۱۳۹۳/۵/۲۱
راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش اول

راهکارهای اصلاح خانواده ـ بخش اول

مقدمه   خدای سبحان را به پاس حضور در این کلاس شاکریم. بر این باوریم که جهالت از عمده مشکلاتی است که در زندگی افراد وجود دارد. آموزش علوم خاص به جهت حل مشکلات زندگی، باعث رفع مشکل در شیوۀ عمل‌کرد ما می‌شود. نادانی مشكل‎ساز است و به همین جهت،...

انتشار: ۱۳۹۳/۵/۱۴