جامعه شناسی خانواده ـ بخش پنجم

جامعه شناسی خانواده ـ بخش پنجم

نظم چیست؟   به شعر، در عربی «نظم» می‌گویند و غیر شعر را «نثر». نظم متنی است که کلمات آن ردیف باشد؛ یعنی هم‌خوانی داشته باشند. عرب وقتی دانه‌های مروارید را در نخی قرار می‌دهد، می‌گوید: به نظم کشیده شده است؛ یعنی هرکدام سرجای خودش قرار گرفته است بدون این...

انتشار: ۱۳۹۹/۶/۵
جامعه شناسی خانواده ـ بخش چهارم

جامعه شناسی خانواده ـ بخش چهارم

مقدمه   خانواده جایگاهی است که در آن زندگی می‌کنیم؛ اما گاهی اوقات در بازنگری‌ به این کانون، متوجه قصوری می‌‌شویم که مدت‌ها از آن غافل بوده‌ایم. خانواده سلول جامعه است؛ بنابراین هرچقدر به این نهاد کوچک، بیشتر توجه کنیم به سلامت جامعه کمک کرده‌ایم. به جهت نقش عظیم جایگاه...

انتشار: ۱۳۹۹/۵/۲۹
جامعه شناسی خانواده ـ بخش سوم

جامعه شناسی خانواده ـ بخش سوم

مقدمه   از نگاه شریعت خانواده نهادی است بسیار مقدس که سلول اصلی جامعه را تشکیل می‌دهد و بسیاری از کمالاتی که نصیب افراد می‌شود از بستر خانواده دریافت شده است. بایسته است روح زندگی در خانواده جاری باشد تا یکایک افراد در جایگاه خود نقش صحیحی را ایفا کنند....

انتشار: ۱۳۹۹/۵/۲۸
جامعه شناسی خانواده ـ بخش دوم

جامعه شناسی خانواده ـ بخش دوم

مقدمه   قرار بر این است که با نگرش مجدد به نهاد کوچک خانواده، نقش و وظایف یکایک افراد را بازشناسی کنیم تا با این شناخت، جامعه از سلامت و مصونیت خاصی بهره‌مند شود. خانواده را سلولی از پیکر جامعه می‌شناسیم و در نگاه اول به عنوان قدیمی‌ترین نهاد اجتماعی...

انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱۷
جامعه شناسی خانواده ـ بخش اول

جامعه شناسی خانواده ـ بخش اول

مقدمه   همچون گذشته و بیش از آن خدای سبحان را سپاسگزاریم که توفیق حضور در جمع مؤمنین را نصیب ما فرمود؛ توفیق آموختن از سفره‌خانۀ شریعت، توفیق یادگیری مطالبی که در زندگی به آنها نیازمندیم، توفیقاتی که شکر ویژه‌ای لازم دارد و اقرار می‌کنیم که هرگز از عهدۀ شکر...

انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱۰