مهارت‌های زندگی ـ بخش دوازدهم

مهارت‌های زندگی ـ بخش دوازدهم

مهارت رفع اضطراب   یکی از بیماری های رایج بیماری اضطراب و نگرانی است. اضطراب، ترسی پنهانی و باطنی است که اگر مرتفع نشود آسیب جسمی، روانی و ارتباطی بر فرد وارد می‌کند و زندگی را ناگوار می‌گرداند.   عامل اضطراب   علت اضطراب، فکر کردن ناصحیح است. اگر ما...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۲
مهارت‌های زندگی ـ بخش یازدهم

مهارت‌های زندگی ـ بخش یازدهم

مقدمه   به لطف حضرت حق در طول این مدت با بعضی از مهارت ها از نگاه قرآن و عترت آشنا شدیم توانمندی‌هایی که در زندگی ما لازم است و عامل بسیاری از موفقیت‌های ما است. در یک نگاه کلان به بحث مهارت ها می‌گوییم این مهارت‌ها همان است که...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۲
مهارت‌های زندگی ـ بخش دهم

مهارت‌های زندگی ـ بخش دهم

مهارت همدلی، اظهار محبت و بیان احساس   یکی دیگر از مهارت‌ها، مهارت همدلی و بیان احساس است. ریشه بیان صادقانه احساسات به دلیل مهارت همدلی است.   الحمدلله مصداقی از مهارت بیان احساس   یکی از مصادیق مهارت بیان احساس بر زبان آوردن ذکر «الحمدلله» است. با این ذکر...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۵
مهارت‌های زندگی ـ بخش نهم

مهارت‌های زندگی ـ بخش نهم

مهارت تصمیم‌گیری   در محضر قرآن و عترت با بعضی از مهارت‌های مهم زندگی آشنا می‌شویم و بر این باور هستیم که با کسب مهارت، توانمندی‌مان را افزایش می‌دهیم و در عرصه بندگی موفق به بندگی بهتری می‌شویم، معتقدیم که امکان کسب مهارت‌های مختلف برای یکایک ما موجود است و...

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۵
مهارت‌های زندگی ـ بخش هشتم

مهارت‌های زندگی ـ بخش هشتم

مهارت تصمیم‌گیری   این مهارت به دنبال مهارت حل مسئله است، بسیاری اوقات گزینه‌های مختلفی پیش روی ماست اما در انتخاب آن مردد هستیم، این تردید عامل بسیاری از ناخوشی‌هاست.   فقدان مهارت تصمیم‌گیری، صفت منافقین است   این مهارت امری ضروری است؛ زیرا فقدان آن ما را متصف به...

انتشار: ۱۳۹۸/۴/۳۰
مهارت‌های زندگی ـ بخش هفتم

مهارت‌های زندگی ـ بخش هفتم

مهارت توانایی حل مشکلات   مثبت اندیشی   موضوع سابق ما مهارت حل مسئله بود، در مهارت حل مسئله گفته شد مشکلات قابل حل است، کافی است از نظر ذهنی قابل حل بودن آن را باور کنیم و سپس در عرصه اجرا وارد عمل شویم. قرآن به این دیدگاه ذهنی...

انتشار: ۱۳۹۸/۴/۳۰
مهارت‌های زندگی ـ بخش ششم

مهارت‌های زندگی ـ بخش ششم

مهارت حل مشکل   مشکلات انواع مختلفی دارد بعضی از مشکلات گذرا و سطحی است و بعضی در ظاهر دائمی و پایدار، بعضی دیگر مهم و جدی است، بعضی کم اهمیت و ناچیز. در نگاه به مشکلات بایدچند امر را مد نظر قرار دهیم:   راه‌کارهای حل مشکل   ۱.تقوا...

انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۲
مهارت‌های زندگی ـ بخش پنجم

مهارت‌های زندگی ـ بخش پنجم

مقدمه   مهارت، به کارگیری علم در عرصه اجراست، به عنوان مثال لازمه شناور بودن روی آب سبک کردن  خود در آب است، ممکن است کسی عالم به  این امر باشد اما در عرصه اجرا هنر شناور بودن را نداشته باشد. مهارت، توانمندی‌ایست که گاه با آموختن بسیار صحیح حاصل...

انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۲
مهارت‌های زندگی ـ بخش چهارم

مهارت‌های زندگی ـ بخش چهارم

مهارتی روزمره   مهارت نه گفتن مهارتی است که تقریبا روزانه در گوشه گوشه زندگی با آن ارتباط داریم، شیطان علی‌الدوام گزینه های نامناسبی را به ما نشان می‌دهد که در برابر آن باید ایستادگی کنیم و با عزمی راسخ نسبت به آن نه بگوییم، اگر این مهارت را در...

انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۵
مهارت‌های زندگی ـ بخش سوم

مهارت‌های زندگی ـ بخش سوم

مقدمه   در این کلاس با بعضی از توانمندی‌هایی که ما در زندگی روزمره مان بر مبنای دانش و معرفت باید دارا باشیم آشنا می‌شویم. توانمندی بر مبنای دانش مهارت نام دارد و ما اکنون به عنوان مهارت‌های زندگی آن را بررسی می‌کنیم.   مهارت نه گفتن   در بعضی...

انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۵