روانشناسی در قرآن  ـ بخش پنجم

روانشناسی در قرآن ـ بخش پنجم

مقدمه   در مباحث گذشته عرض کردیم برای خودآگاهی چند شناخت لازم است: آگاهی از نقاط ضعف؛ ۲. آگاهی از نقاط قوت؛ ۳. آگاهی از وظایف و مسئولیت‌‌ها؛   آگاهی از امور موجب ترس؛  ۵. ‌آگاهی از خواسته‌ها و نیازها؛  ۶. آگاهی از خود واقعی انسان. در این بخش به ...

انتشار: ۱۳۸۹/۴/۲۹
روانشناسی در قرآن ـ بخش چهارم

روانشناسی در قرآن ـ بخش چهارم

مقدمه   یکی از مهارت‌های ده‌گانۀ زندگی، خودآگاهی است که در روانشناسی بر روی آن حساب خاصی باز می‌شود. زیر مجموعۀ این عنوان، آگاهی از نقاط قوت و ضعف است. این موضوع را با عنوان خودآگاهی در ۴ مورد بررسی می کنیم: ۱.  آگاهی از اموری که انسان نسبت به...

انتشار: ۱۳۸۹/۴/۲۲
روانشناسی در قرآن ـ بخش سوم

روانشناسی در قرآن ـ بخش سوم

  مهارت‌های زندگی   در این مجال، چند مهارت از مهارت‌های زندگی، برای زندگی سالم را از منظر آیات قرآن کریم را بررسی می‌کنیم.   ۱. خود آگاهی:   خودآگاهی بدان معناست که ما به نقاط ضعف و نقاط قوت خود و همچنین به خواسته‌های خود و یا اموری که...

انتشار: ۱۳۸۹/۴/۱۵
روانشناسی در قرآن ـ بخش دوم

روانشناسی در قرآن ـ بخش دوم

مقدمه   موضوع مورد بحث، بررسی هوش اجتماعی (EQU)، از منظر آیات قرآن کریم است. مهم‌ترین اثر برخورداری از هوش اجتماعی، برقراری روابط سالم و مستمر با دیگران است؛ بنابراین افرادی که از هوش اجتماعی برخوردارند، دارای خصوصیات ویژه‌ای هستند. قابل ذکر است که این ویژگی‌ها اکتسابی است و همگان...

انتشار: ۱۳۸۹/۴/۸
روانشناسی در قرآن ـ بخش اول

روانشناسی در قرآن ـ بخش اول

                                                    تعریف هوش اجتماعی و جایگاه آن در قرآن کریم   یکی از مسائل مهم روانشناسی که در زندگی ما کاربرد بسیاری دارد، مبحث «هوش...

انتشار: ۱۳۸۹/۴/۱