رمز موفقیت ـ بخش ششم

رمز موفقیت ـ بخش ششم

روند افزایش   در مسیر موفقیت اساس بر پیشرفت است. دوری از آن‌چه فرد را تحقیر می‌کند و تمایل به پیشرفت همان تزکیه نفس واخلاق است، زیرا معایب اخلاقی موجب توقف در این مسیر می‌شوند. انسان موفق به جهت ترک نفسانیات خود  بیش از دیگران نفع می‌برد. او نسبت به...

انتشار: ۱۳۹۰/۴/۱۴
رمز موفقیت ـ بخش پنجم

رمز موفقیت ـ بخش پنجم

مقدمه انسانی که بر اساس تعالیم الهی رشد می‌یابد به جهت ایمان به خداوند درکلیه جوانب و مراحل زندگی خود فردی موفق خواهد بود. پرورش فرد بر مبنای تعالیم شرع موجب هماهنگی در ظاهر و باطن، قول، فکر و عمل می‌شود واین هماهنگی مستمر، تجسم موفقیت در جای جای زندگی...

انتشار: ۱۳۹۰/۴/۱۴
رمز موفقیت ـ بخش چهارم

رمز موفقیت ـ بخش چهارم

در سختی‌ها حاضر بودن   انسان موفق نه تنها از امور صعب دوری نمی‌کند، بلکه برای رسیدن به هدف، خود را در معرض آن‌ها قرار می‌دهد. او می‌داند راه مقابله با سختی‌ها، نزدیک شدن و اقدام به آن‌ها می‌باشد. فرد موفق حضور در عرصه تلاش را نیمی از طی طریق...

انتشار: ۱۳۹۰/۴/۷
رموز موفقیت ـ بخش سوم

رموز موفقیت ـ بخش سوم

علاقه به خویشتن   از جمله رموز موفقیت علاقه به خویشتن می‌باشد. انسان کمال‌گرا براساس این علاقه جهت رسیدن به هدف، برنامه ریزی دقیق انجام می‌دهد تا از تمام لحظات حیات خود، بهترین استفاده را داشته باشد. او با دقت فراوان در اعمال خو‌د سعی دارد احتمال خطاء را کاهش...

انتشار: ۱۳۹۰/۴/۷
رمز موفقیت ـ بخش دوم

رمز موفقیت ـ بخش دوم

تعیین و شناخت هدف   اولین گام در مسیر موفقیت شناخت هدف است. انسان باید به خوبی بداند هدف از حیات دنیوی او چه بوده، با طی کدام مسیر و با کدامین توشه به بهترین و کامل‌ترین هدف نائل می‌شود. همچنین باید بداند که از کجا آمده و توانایی‌های او...

انتشار: ۱۳۹۰/۳/۳۱
رمز موفقیت ـ بخش اول

رمز موفقیت ـ بخش اول

مقدمه   موفقیت از اموری است که مورد درخواست وتوجه تمامی افراد می‌باشد. آرزو و امید رسیدن به آن در نظر همه، خواسته‌ای منطقی است. عنایت به موفقیت به اموری مانند سن، جنسیت، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و&#۸۲۳۰;..وابسته نبوده و مشروط به پیش‌نیاز خاص نمی‌باشد؛ زیرا امری مطلوب و محبوب تمامی...

انتشار: ۱۳۹۰/۳/۳۱