شرح فرازهایی از زیارت عاشورا ـ بخش اول

شرح فرازهایی از زیارت عاشورا ـ بخش اول

«السَّلامُ عَلَیْکَ»   می‌خواهیم در زیارت عاشورا بحث سلام را مطرح کنیم. در زیارت عاشورا به شما اجازه داده شده سلام بدهید.   در زیارت عاشورا سلام‌ها حضوری است نه غیابی   در سلام‌ها ضمیر مخاطب «کَ» استفاده می‌شود، گفته می‌شود «السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ» در حالی که می‌شد بگوئیم «السَّلامُ...

انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۲