تفسیر آیه ۲ سوره مریم

تفسیر آیه ۲ سوره مریم

در آیه ۱ سوره مبارکه مریم عرض شد: این سوره با حروف مقطعه آغاز شده است و ما یقین داریم از اسرار این حروف نمی‌توانیم اطلاع پیدا کنیم اما بعضی از اهل ذوق در مورد حروف مقطعه نظراتی داشته‌اند&#۸۲۳۰; حال اگر این حروف، حروف قسم باشند گویا خدا به اسماء...

انتشار: ۱۳۹۹/۷/۴
تفسیر آیه ۱ سوره مریم

تفسیر آیه ۱ سوره مریم

قبل از هرچیز عاجزانه خدای سبحان را سپاسگزاریم که توفیق حضور مجدد در محضر قرآن نصیبمان شده است انشاءالله هم عالِم به قرآن هم عامِل به قرآن و هم محافظ قرآن باشیم، انشاءالله یکی از مهمترین شفعاء ما در قیامت همین قرآنی باشد که بسیاری از ساعاتمان را با او...

انتشار: ۱۳۹۹/۷/۴