محتوای معاشرت
اسرار نماز-جلسه-هشتم-موسسه علمیه السطان علی بن موسی الرضا ع

علت انتخاب آب برای تطهیر

نماز یك سلسله شروط و مقدمات دارد، و در تنظیم این مقدمات و شروط بین علما در كتاب‌هایشان فرق است. بعضی بحث حضور قلب نماز را در اول كتاب ذكر كردند و بعضی در آغاز به مقدمات نماز مثل وضو ...