محتوای مقاله

مراسم فاطمیه ۱۴۰۱

مراسم فاطمیه از بعدظهر روز ۱۲ آذر ماه آغاز می‌شود و تا پایان روز ۱۲ دی ماه ادامه دارد.   این مراسم هر روز در فضای مجازی اسکای روم ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۴/۳۰ برگزار می‌گردد. جلسه اول فضای مجازی از ...