محتوای سال 1400 ـ 99|مقاله

سیری در دعای ندبه ـ جلسه ششم

مقدمه   شناخت حقیقت   در دعای افتتاح از خدای سبحان این‌گونه درخواست می‌کنیم: «اللَّهُمَّ مَا عَرَّفْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَحَمِّلْنَاهُ وَ مَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَبَلِّغْنَاهُ» «خدایا، ما را به آن چه از حق که به ما شناساندی وا دار و ...