محتوای آثار محبت اهل بیت

آثار محبت اهل بیت ـ بخش سوم

مقدمه   محبت اهل بیت آثار خاصی دارد که اگر این آثار را در خود بیابیم، لسان شکرمان افزون می‌شود و اگر بعضی از این آثار در ما نباشد، باید آن را درخواست کنیم. گدایی در میخانه طرفه اکسیری است ...

آثار محبت اهل بیت ـ بخش دوم

مقدمه   محبت اهل بیت حتما باید آثاری را در وجود ما به نمایش بگذارد و اگر این آثار را در خود نیابیم، موجب تألم خاطر ما خواهد بود. به بررسی خود می‌پردازیم که آیا این آثار در ما موجود ...

آثار محبت اهل بیت ـ بخش اول

  درخواست پیامبر برای مودت به اهل بیت   از امام حسین علیه‌السلام نقل شده است: روزی مهاجر و انصار در محضر پیامبر بودند. به حضرت گفتند: مهمان‌های زیادی بر شما وارد می‌شود و هزینه‌اش با شماست، مال و خون ...