محتوای عوامل موثر بر کیفیت زندگی

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ـ بخش پنجم

مقدمه   بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی، در حقیقت بررسی حوزۀ رضایت فرد از زندگی است؛ زیرا منظور از کیفیت زندگی، آن میزانِ رضایتی است که فرد از زندگی خود دارد و این چیزی است که در دعاهای روزانه ...

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ـ بخش چهارم

عوامل افزایش دهندۀ کیفیت زندگی:   1. هجرت؛ عامل رضایت‌مندی   از عواملی که بر رضایتمندی ما در زندگی تأثیرگذار است و موجب باارزش شدن سطح کیفیت زندگی­ می­شود، «هجرت» است. هجرت به‌معنای ترک کردن امری و روی آوردن به ...

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ـ بخش سوم

مقدمه   از آنجا که ما در مقدار طول عمر خود نقشی نداریم؛ یعنی به کمیت زندگی و مقدار ظاهری آن نمی­توانیم اضافه کنیم؛ پس باید به کیفیت زندگی و عواملی که موجب ارتقاء آن می­شود توجه کنیم. گاهی فرد ...

عوامل موثر بر کیفیّت زندگی ـ بخش اول

مقدمه   کیفیتِ زندگی با اختیار ما به حول و قوه حضرت حق تعیین می‌شود. کمیت زندگی در اختیار ما نیست. اصل زندگی بر مبنای کیفیت است. گاهی اوقات افراد عمر طولانی داشته‌­اند؛ اما زندگی نکرده‌­اند بلکه فقط زنده بوده‌اند؛ ...