محتوای مدیریت بحران

مدیریت بحران ـ بخش ششم

مقدمه   به لطف حضرت حق در محضر قرآن موضوع مدیریت بحران را بررسی می‌­کنیم و باور داریم که در زندگی ما گاه شرایط روزمرۀ زندگی جاری نیست و و شرایط به صورت غیرعادی تغییر می­‌کند. در این زمان افراد ...

مدیریت بحران ـ بخش پنجم

مقدمه   در زندگی، ناخواسته بحران‌های مختلفی پیش می‌آید؛ اما به انسان قدرت ادارۀ این بحران داده شده است، او می‌تواند به نحوی این بحران‌ها را مدیریت کند که اختلالی در گفتار و رفتار او مشاهده نشود و یا آسیبی ...

مدیریت بحران ـ بخش چهارم

مقدمه   در زندگی ما گاه مواردی مشاهده می‌شود که خلاف معمول و عادت است؛ اما مهم این است که در آن زمان بتوانیم به نحوی این وضعیت را اداره کنیم که به دیانت و انسانیت ما هیچ صدمه‌ای وارد ...

مدیریت بحران ـ بخش سوم

مقدمه   در محضر قرآن موضوع مدیریت بحران را بررسی می­کنیم تا راهکارها و اقداماتِ قبل از بحران، در هنگام بحران و بعد از بحران را بیاموزیم تا عوارض و آثار منفی بحران‌هایی که در زندگی ما رخ می‌دهد به ...

مدیریت بحران ـ بخش دوم

مقدمه   به لطف حضرت حق، در محضر قرآن، شیوۀ مواجهه با بحران‌های مختلفی که ممکن است در زندگی هر یک از افراد اتفاق بیافتد و راهکار لازم برای کمترین آسیب را آموزش می‌گیریم. برای مدیریت بحران،گاه قبل از وقوع ...

مدیریت بحران ـ بخش اول

تعریف بحران   به هر گونه وضعیت اضطراری یا پیچیده و دشواری که در زندگی افراد به وجود آید بحران می­گوییم و اولین تأثیر آن اختلالی است که در نظم ایجاد می‌کند، مانند اختلال در نظم فکری، نظم عملی یا ...