محتوای مثنوی معنوی

شرح مثنوی – بخش دوم

مستحضرید که از ابتدای دفتر ششم آغاز کردیم و در ابیات پایانی جلسه سابق مرحوم مولوی نگاه زیبایی را به تصویر کشید که در کل جهان تضاد و جنگ برقرار است و این تضاد در نهایت منجر به غلبه حق ...

شرح مثنوی – بخش اول

توفیق مجدد نصیب‌مان شد که در خدمت فرمایشات مرحوم مولوی قرار گیریم، حکمت‌هایی که انسان را به تعجب وا می دارد. با اینکه لسان، لسان وحی نیست اما در نهایت بلاغت است. اعتقاد ما این است که علت این فرمایشات ...