محتوای پوشاندن سر

طهارت ظاهری و باطنی برای نماز

طهارت در نماز   امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند:‌ «...لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا لِذِی طُهْرٍ سَابِغٍ‏...» «...نماز كامل نمی‌شود مگر برای كسی كه صاحب طهارت باشد...» نماز چهار هزار شرط دارد كه هیچ كس نمی‌تواند همه آن حد ...