محتوای جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی خانواده ـ بخش پنجم

نظم چیست؟   به شعر، در عربی «نظم» می‌گویند و غیر شعر را «نثر». نظم متنی است که کلمات آن ردیف باشد؛ یعنی هم‌خوانی داشته باشند. عرب وقتی دانه‌های مروارید را در نخی قرار می‌دهد، می‌گوید: به نظم کشیده شده ...

جامعه شناسی خانواده ـ بخش چهارم

مقدمه   خانواده جایگاهی است که در آن زندگی می‌کنیم؛ اما گاهی اوقات در بازنگری‌ به این کانون، متوجه قصوری می‌‌شویم که مدت‌ها از آن غافل بوده‌ایم. خانواده سلول جامعه است؛ بنابراین هرچقدر به این نهاد کوچک، بیشتر توجه کنیم ...

جامعه شناسی خانواده ـ بخش سوم

مقدمه   از نگاه شریعت خانواده نهادی است بسیار مقدس که سلول اصلی جامعه را تشکیل می‌دهد و بسیاری از کمالاتی که نصیب افراد می‌شود از بستر خانواده دریافت شده است. بایسته است روح زندگی در خانواده جاری باشد تا ...

جامعه شناسی خانواده ـ بخش دوم

مقدمه   قرار بر این است که با نگرش مجدد به نهاد کوچک خانواده، نقش و وظایف یکایک افراد را بازشناسی کنیم تا با این شناخت، جامعه از سلامت و مصونیت خاصی بهره‌مند شود. خانواده را سلولی از پیکر جامعه ...

جامعه شناسی خانواده ـ بخش اول

مقدمه   همچون گذشته و بیش از آن خدای سبحان را سپاسگزاریم که توفیق حضور در جمع مؤمنین را نصیب ما فرمود؛ توفیق آموختن از سفره‌خانۀ شریعت، توفیق یادگیری مطالبی که در زندگی به آنها نیازمندیم، توفیقاتی که شکر ویژه‌ای ...