محتوای حج
حج-فراخوان-آسمانی-شدن-ـ-بخش-10ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

حج، فراخوان آسمانی شدن ـ بخش دهم

 قربانی   «وَفَدَینَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ» «و او را در ازاى قربانىِ بزرگى باز رهانیدیم‏» قربانی، وظیفه دیگری از واجبات حج است كه در روز دهم انجام می‌شود. در این روز باید شتر، گاو یا گوسفند قربانی شود. عید قربان یا ...
حج-فراخوان-آسمانی-شدن-ـ-بخش-9 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

حج، فراخوان آسمانی شدن ـ بخش نهم

اسرار مِنی   اهل لغت برای مِنی معانی آزمایش کردن، اندازه گرفتن، خون ریختن را ذکر کرده‌اند. و در معنای دیگر به آرزوها هم منی گفته می‌شود یعنی آرزوهایی که دست‌یابی و رسیدن به آن نه تنها سازنده نیست بلکه ...
حج-فراخوان-آسمانی-شدن-ـ-بخش-8 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

حج، فراخوان آسمانی شدن ـ بخش هشتم

مشعرالحرام   مشعر را هم خانواده با «شَعر» و«شعور» دانسته‌اند. شَعر (به فتح شین) به معنای مو است و شاید مشعر از آن رو مشعر نامیده شده که تمام معارف در آنجا چون مو ظریف و دقیق اند. در مشعر ...

حج، فراخوان آسمانی شدن ـ بخش هفتم

عرفات   برای ورود به عرفات باید در میقات نیت حج تمتع كرد اما میان این دو نیت فاصله عجیبی است. بار اول نیت عمره تمتع و بار دیگر نیت حج تمتع. برای احرام عمره باید بیرون از بیت العتیق ...
حج-فراخوان-آسمانی-شدن-ـ-بخش-6 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

حج، فراخوان آسمانی شدن ـ بخش ششم

شرب زمزم   مستحب است بعد از طواف و نماز طواف و قبل از ورود به سعی، مقداری از آب زمزم نوشید و بر سینه و شكم ریخت. هیچ عملی در مسجدالحرام در حصار دنیای مادی باقی نمی‌ماند. آب زمزم ...
حج-فراخوان-آسمانی-شدن-ـ-بخش-5 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

حج، فراخوان آسمانی شدن ـ بخش پنجم

طواف   طواف از حجر آغاز می‌شود از محلی كه عطر ولایت از آن استشمام می‌شود اگر طواف سنبل زندگی حقیقی و تلاش در بندگی باشد یعنی زندگی حقیقی هركس از كنار امام زمانش و در سایه ولایت آغاز می‌شود. ...
حج-فراخوان-آسمانی-شدن-ـ-بخش-4 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

حج، فراخوان آسمانی شدن ـ بخش چهارم

کعبه   این خانه قدیمی‌ترین خانه است؛ زیرا زمانی كه همه جا زیر آب رفت (زمان حضرت نوح) خانه خدا باقی ماند و غرق نشد. طبق فرموده امام صادق علیه‌السلام خانه خدا، عتیق است. عتیق به معنی آزاد است یعنی ...
حج-فراخوان-آسمانی-شدن-ـ-بخش-3 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

حج، فراخوان آسمانی شدن ـ بخش سوم

ورود به مسجدالحرام   از قهر خدا به مهرش، از خوف نسبت به او به رجای عنایتش پناهنده شوید، از آتش فراق مولی به خنکای وصالش پناه ببرید. حاجی هنگام ورود به مسجدالحرام خدا را با عنوان «یا جوادُ یا کریم» ...
حج-فرصت-آسمانی-شدن-ـ-بخش-2 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

حج، فراخوان آسمانی شدن ـ بخش دوم

میقات   میقات، مكان و زمان قرار و مقدمه عاشقی است. میقات كوره عشقی است كه نیت‌ها درآن از هر ناخالصی پاك می شود و ناب می‌گردد و انجام مناسك روان‌تر، راحت‌تر و دلنشین‌تر می‌شود. ما در میقات نیت می‌كنیم، ...
حج-فرصت-آسمانی-شدن-ـ-بخش-1 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

حج، فراخوان آسمانی شدن ـ بخش اول

حج   حج، قصد وجودی است كه در اوج عظمت قرار دارد، دیدار معشوقی است كه عاشق، سالها انتظار وصالش را در سر داشته، هجرتی ملكوتی است كه مهاجر را از تمام تعلقاتش رها می‌كند. ضیافتی است كه انسان را ...