محتوای نهضت تفکر

نهضت فکر ـ بخش ششم

مقدمه   در جلسات گذشته ضرورت تفکر را از قرآن و روایات آموختیم. همچنین دانستیم که فکر، عبادت است. پس اندیشه‌هایمان را با معیارهای عبادات سنجیدیم؛ اما آیا افکارمان هم مانند عبادات، منیّت ما را از بین می‌برند و برایمان ...

نهضت فکر ـ بخش پنجم

مقدمه   بعضی از اموری که در روزمرۀ ما مشاهده می­‌شود نشان از این حقیقت تلخ است که فکر به عنوان یک عبادت، کم­تر در زندگی ما جا دارد، همچنین پس از بررسی دقیق متوجه می‌­شویم که بسیاری از اموری ...

نهضت فکر ـ بخش چهارم

مقدمه   در این کلاس قرار است به عبادتی پرداخته شود که ما در جامعه اسلامی خود، کمتر آن را تحت عنوان عبادت می­‌شناسیم. دانستیم که در روایات ما یک ساعت تفکر را معادل هفتاد سال عبادت بیان کرده‌اند و ...

نهضت فکر ـ بخش سوم

نظام فکر   تفکر، آرامش و بی‌فکری، اضطراب می‌آورد. تفکر عبادت محسوب شده و میزان ارزش‌مندی آن بر اساس عمق فکر متفاوت است. برخی تفکرات یک سال عبادت و برخی، برتر از هفتاد سال عبادت معرفی شده است. دین اسلام ...

نهضت فکر ـ بخش دوم

فکر   برتر از هفتاد سال   در روایات متعدد فکر، عبادت معرفی شده است: «اَلْفِكْرُ عِبَادَة»  «فکرکردن عبادت است» بعضی از روایات، یک ساعت فکر کردن را برتر از 70 سال عبادت می‌دانند: «تَفَكُرُ ساعةٍ افضلُ مِن عبادةِ سبعینَ ...

نهضت فکر ـ بخش اول

جایگاه فكر‌‌   جایگاه فکر در اندیشه توحیدی اسلام، مورد توجه و عنایت شارع مقدس بوده به دلیل رفعت مقام، در آیات الهی و فرمایشات حضرات معصومین علیهم‌السلام به آن ترغیب شده است. اما در بین افراد علی‌رغم این منزلت، ...